Generalforsamling 2018.

D. 25. jan. var ca. 50 medarbejdere samlet i Thyholm Kirkecenter til en kombineret nytårskur og generalforsamling. Dagen startede kl. 12 med frokost. Derefter fortalte sognepræst Thomas Buelund om sin og konens bryllupsrejse til det lille kongerige Butan, som ligger indeklemt mellem Indien og Kina. Det var spændende at høre om, hvordan de ca. 800.000 indbyggere klarer sig, og betegner sig som et af verdens lykkeligste folk.

Herefter blev generalforsamlingen afviklet.
Formandsberetning ved Else Toftdal, hvor medarbejderne blev takket for deres indsats.
Kasserer Elly Christensen gennemgik regnskabet. Årets indtægter ialt er godt 277.000 kr., heraf er der sendt 215.000 kr. til missionsselskabet Danmission.

Valget blev afviklet. På valg var Gerda Sloth, Addy Graversen, Ella Pedersen og Else Toftdal. Gerda modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Dorthe Jensen. Der var genvalg til de øvrige.
Suppleanter blev Hanne Christensen og Gerda Sloth.

Eftermiddagen sluttede med kaffe og kringle.