”For jeg er sikker på, at hverken død eller liv...”

Da jeg arbejdede som diakon på Vestvågøy i Lofoten, hændte det, at jeg påtog mig opgaven med at være såkaldt guide i Buksnes kirke. Da skulle jeg fortælle tyske eller engelske turister om den specielle kirke,som var bygget i dragehovede-stil. Hen imod slutningen læste jeg nogle vers fra Bibelen, og turistene fik anledning til at tænde lys i lysgloben. Og ofte viste det sig, at flere af dem bar på helt specielle sår og sorger, og flere levede med uafklarede diagnoser som gjaldt dem selv eller en af deres nærmeste. Det føltes altid godt at kunne medsende hver enkelt de kendte vers fra Romerbrevet, læst fra mit tyske eller engelske Nye Testamente: ”Hvem vil kunne skille os fra Kristi kærlighed? Trængsel, angst, forfølgelse, sult, nøgenhed, fare eller sværd?” (Rom.8,35). Så kommer svaret i vers 38-39: ”Thi jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre”.

Jeg har læst, tænkt, siteret og takket for disse vers på mange geografiske steder og i mange forskellige livssituationer. Nu kom vi lige hjem efter nogle sygehusdøgn igen, og i postkassen lå den kristne, norske dagsavis ”Vårt Land” fra 16.april. Vi har et fredags- og lørdagsabbonnement, men aviserne kommer som regel  en lille uge senere. Og jeg satte mig lidt efter ned med sognepræst Sunniva Gylvers ”Eftertanke”. Jeg har fulgt hende og hendes forfatterskab og Jesus-formidling i mange år. Nu klipper jeg lidt i hendes for nylig trykte tanker, og lader hende afslutte Strøtanker:

”Gang på gang oplever jeg, at grænsen, mellem at livet er ligetil og livet kun er problemfyldt, kan være skræmmende tynd. Nogle gange på samme dag. I eget liv og andres. På sådanne dage elsker jeg Paulus`s opremsninger i slutningen af Romerbrevet kapittel 8. For det er som om, han ikke bliver færdig med at forsikre os om, at ingenting kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Ingenting! Hverken død eller liv, engle eller magter, det som er, eller det som kommer, det i det højeste eller det dybe, magter eller skabninger af alle tænkelige slags – ingenting kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Hverken nød, skam, skyld, tvivl, vrede, frygt, tomhed, smerter, sult, ensomhed, stress eller noget andet kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. - - ...under alle dyb, gennem alt mørke, midt i alle vanskelige spørgsmål, til og med midt i al lidelse er Guds kærlighed i Jesus Kristus. - - Og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal holde fast på. Jeg møder stadig den kærlighed – på de mest uventede steder. Husk det: Ingenting kan skille dig fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Du er aldrig alene.”

                                                               Helga H.

Dansk oversættelse: Karen Margrethe Christiansen