Kierkegaard, Gotfredsen, fortvivlelse og os - - -

For fire år siden udkom der en speciel bog her i Danmark. Præst og forfatter Sørine Gotfredsen (f.1967) kom med en bog om den verdenskendte danske teolog, filosof og forfatter Søren Kierkegaard (1813-1855) og hans betydning for hendes liv: ”At leve med Kierkegaard”. I fjor kom bogen på norsk (Vårt Land forlag), og for nylig var Gotfredsen i Oslo for at snakke om bogen.

”Hvis man ikke indser i løbet af livet, hvor vanskeligt det er at være menneske, bliver man overfladisk. - - Fortvivlelsen er et vilkår, vi skal erkende, og den er en gave, fordi den giver os fremdrift, energi og udfordringer. Vi skal ikke bare leve som bevidstløse dyr”, siger forfatteren (Vårt Land, 13.maj).

Mødet med Kierkegaard gav Sørine Gotfredsen et nyt syn på sig selv, på livet og på kærligheden. I den åbenhjertige bog viser hun, hvordan en 200 år gammel forfatter kan være en guide gennem kærlighedssorger og eksistentiel hjemløshed. ”Kierkegaard møder også det moderne menneske og hjælper det til at forstå sig selv”, står der i bogomtalen.

I bogen siger Gotfredsen blandt andet: ”Vi kan fare vild i vore egne, enkle forestillinger om lykke og fællesskab, og vi kan bryde sammen, når drømmene ikke går i opfyldelse på netop den måde, vi havde håbet. I flere år ønskede jeg at være sammen med en mand, som ikke ønskede at være sammen med mig” (et ordinært kapitel i fortællingen om kærligheden, glæden, skuffelsen og troen). Hun skriver, at Søren Kierkegaard ikke ”bare” var en stor teolog, filosof og forfatter, men at han også var en indsigtsfuld psykolog, før det begreb fandtes. Hun er åben om, at hun følte, at den store tænker nærmest havde skrevet ”direkte” til hende og sagt, at det var en god ting, at hun var fortvivlet. Det gælder bare om ikke at flygte.

Specielt i bogen ”Sygdommen til døden” tager Kierkegaard temaet fortvivlelse op. ”Han mener fortvivlelsen kommer af den store spænding, mennesket lever i. Vi er væsner bundet til jorden og alt det sanselige. Samtidig er vi åndsvæsner, som rummer en meget større verden og det, der varer evigt. At leve med denne dobbelthed er menneskets skæbne, ifølge Kierkegaard. Han ønsker, at mennesket skal prøve at finde frem til en balance, som ikke kommer af sig selv. Den kan mennesket finde ved at forstå, hvilken forunderlig stilling et menneske står i”.

Gotfredsen siger i et interview med Vårt Land i december 2016: ”Der er en grund til, at du fortvivler. Du skal bruge fortvivlelsen til noget. Det er brændestof for dig at fortvivle, hver gang du gør det”. Hun tror selv, at fortvivlelsen har gjort hende stærkere, ”At fortvivle handler også om at vælge at lade styrken udefra få lov til at komme ind. For Kierkegaard handler det om Gud. Han udfordrer ikke bare til at forstå os selv, men til at elske mere, leve mere, glæde os mere, adlyde mere og tro mere – ved at se livet i evighedens perspektiv. - - For mig betyder det at leve med Kierkegaard, at jeg skal fortsætte med at elske ”udadvendt”, fremfor at være så fokuseret på, om jeg bliver elsket tilbage”, siger altså danske Sørine Gotfredsen om sin livsguide.                                 

Helga H.

Dansk oversættelse: Karen Margrethe Christiansen