Thyholm i bevægelse

Bestyrelsen for Thyholm i Bevægelse
samlede den 22. September 2011 100 mennesker til fællesmøde i Midtpunktet.
Under nedenstående formål og mål, blev aftenen startskuddet til en aktiv fremtid for et samlet Thyholm.

Vi vil
• Sikre at Thyholm fortsat er et rart sted at bo
• Igangsætte, støtte og sikre aktiviteter på hele Thyholm
• Udbygge sammenholdet blandt borgere
• Binde øen sammen gennem motion, bevægelse, kultur og natur
• Udnytte de økonomiske resourcer
• Udnytte de personlige resourcer

Vores mål er, at
• Skabe nye fælles projekter på Thyholm
• Etablere nye netværk
• Udviklingsplan for hele Thyholm
Udviklingsplanen er udarbejdet af Foreningen Thyholm i
Bevægelse sammen med borgere fra Thyholm med
bistand fra Landdistrikternes Hus A/S.
Udviklingsplanen er en del af projektet ”Netværksdannelse
imellem lokalsamfundene samt udarbejdelse af Lokale
Udviklingsplaner til styrkelse af bosætningen i Struer Kommune”
– gennemført af LAG Struer med tilskud fra Landdistriktspuljen
samt Landdistriktsprogrammet.